VRL:n kilpailujaokset - ohjeita työntekijöille!

Porrastetut kilpailut

Kilpailujen hyväksyntä

Kilpailuhyväksynnässä toimii samat perusohjeet kuin tavallisissa kilpailuissa (kts. alla olevat ohjeet). Lisäksi hyväksynnässä huomioitava alla olevat erityisohjeet koskien ainoastaan porrastettuja kilpailuja!

 • Kilpailukutsussa on oltava maininta kilpailuiden tasosta (seura, alue, kansallinen)
 • Mikäli kilpailussa järjestetään luokkia eri kilpailutasoilla, tulee taso mainita luokan yhteydessä
 • Kutsussa on mainittava luokkakohtaiset vaikeustasot (0-10)
 • Luokkien ja vaikeustasojen tulee olla yhtenevät porrastettujen luokkien ja vaikeustasojen kanssa!
 • Osallistumisohjeissa tulee mainita, että hevosen VH-tunnus on pakollinen!
 • Kutsusta tulee käydä ilmi, että arvontatapa on porrastettu arvonta (tai suhteutettu arvonta)
 • Porrastetuissa kilpailuissa ei järjestetä useamman kutsun ryppäitä, jokaiseen kutsuun tulee ottaa osallistujat erikseen. (sääntömuutos 01.04.2014)

Tulosten hyväksyntä

 • Tarkista että päivämäärät hakemuksessa ja kilpailukutsussa täsmäävät - MYÖS VUOSILUKU!
  • Tarkista, että VIP on mennyt mikäli luokkien osallistujamäärä ei ole täysi!
  • Päivämäärät (myös VIP) tulee löytyä kilpailukutsusta vaikka tulokset olisivat jo tulleet!
 • Luokkien tulee olla samat kilpailukutsussa ja hakemuksessa! (Vertaile!)
  • Mikäli luokassa ei ole ollut ratsukoita ilmoitetaan luokka tuloksissa, tällöin luokan tulokset-kohta tulee olla tyhjä.
 • Jokaisen hylätyn hevosen hylkäyssyyn tulee pitää paikkansa! (Tarkista osallistumisoikeus satunnaisilta hylätyiltä + vähänkään epävarmoissa tilanteissa)
  • Tuloksia ei saa hyväksyä jos yksikin hylkäyssyy on väärä!

Perinteiset kilpailut

Kilpailujen hyväksyntä

Koskee kaikkia hyväksynnän läpi kulkevia kilpailuja!

 • Tarkista että päivämäärät hakemuksessa ja kilpailukutsussa täsmäävät - MYÖS VUOSILUKU!
  • VIP tulee olla vähintään 14vrk:n (2vko) päässä kilpailun anomispäivästä
  • Kilpailupäivä voi olla aikaisintaan VIPistä seuraava päivä (esim. VIP 01.01.2013 ja KP 02.01.2013)
  • Kilpailupäivä voi olla mikä tahansa kuluvan tai enintään seuraavan kalenterikuukauden aikana (esim. elokussa voi anoa kilpailun enintään syyskuun viimeiselle päivälle)
   • VIP:n rajaaminen tiettyyn kellonaikaan on kiellettyä!
 • Tarkista, että hakemuksessa oleva vastuuhenkilö (VRL-tunnus!!) JA kilpailupaikka täsmäävät
 • Mikäli hakemuksessa on mainittu järjestävä seura, tiedon tulee löytyy myös kilpailukutsusta
 • Tulosten saantitapa tulee löytyä kilpailukutsusta.
  • HUOM! Jos tulokset ratkaistaan arpomalla, tulee kutsusivulla mainita myös arvontatapa (lyhyt/pitkä)
  • Pelkkä "arvonta/puolueeton arvonta/arvontakone" ei riitä!
 • Tarkista luokkien määrä
  • Ei saa poiketa jaoksen antamista maksimi/minimi määristä!
 • Tarkista osallistumisrajoitukset (nämä kaikki on mainittava kilpailukutsussa!)
  • Luokkakoot (min.30os./luokka - max.100os./luokka)
  • Kuinka moneen luokkaan yksi ratsukko/valjakko voi osallistua (HUOM! jaoskohtaiset säännöt!)
  • Kuinka monta hevosta yksi ratsastaja/ohjastaja voi ilmoittaa yhteen luokkaan (HUOM! korkeintaan 10% luokan kokonaisosallistujamäärästä [esim. 50 osallistujan luokkaan, yksi ratsastaja/ohjastaja voi ilmoittaa 5 hevosta])
  • Mahdolliset luokkakohtaiset avoimmuudet! (Ei tarvitse erikseen mainita, jos luokat ovat avoinna kaikille)
  • Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan!

Muita syitä, joiden takia kutsu tulee hylätä:

 • Kutsun osoite ei toimi
 • Kutsu sisältää loukkaavaa materiaalia/tekstiä
 • Kilpailussa on järjestetty luokkia joita ei ole olemassa (esim. KRJ - Vaativa C)
 • Kilpailuluokan nimi on väärin (esim. KRJ - Intermediaire(väärin), KRJ - Intermediate (oikein))
 • Luokkien nimet tulee kirjoittaa kokonaisuudessaan, lyhenne (esim. GP tai Tuttari) ei kelpaa!

Tulosten hyväksyntä

 • Tarkista että päivämäärät hakemuksessa ja kilpailukutsussa täsmäävät - MYÖS VUOSILUKU!
  • Tarkista, että VIP on mennyt mikäli luokkien osallistujamäärä ei ole täysi!
  • Päivämäärät (myös VIP) tulee löytyä kilpailukutsusta vaikka tulokset olisivat jo tulleet!
 • Luokkien ja tulosten tulee olla samat kilpailukutsussa ja hakemuksessa! (Vertaile!)
  • Luokat tulee olla ilmoitettuna seuraavassa muodossa:
   1. luokan taso
   2. luokan taso
   Virheellinen merkintä: esim. Luokka 01. luokan taso
  • Mikäli kilpailuissa on järjestetty muita kuin kaikille avoimia luokkia, tulee tuloksissa luokan kohdalla mainita avoimmuus seuraavassa muodossa:
   1. luokan taso (ponit/po/poneille/avoinna poneille/vain ponit..)
   2. luokan taso (hevoset/he/hevosille/avoinna hevosille/vain hevoset..)
   HUOM! KERJ:n luokissa CIC3 ja CIC4 on avoimmuus mainittava aina.
   Mikäli luokka on avoin kaikille ei avoimmuutta mainita!
  • Mikäli luokassa ei ole ollut ratsukoita ilmoitetaan luokka tuloksissa, tällöin luokan tulokset-kohta tulee olla tyhjä.
 • Luokkien tulokset tulee olla ilmoitettuna seuraavassa muodossa:
  1. ratsastaja (VRL-00000) - hevonen VH00-000-0000
  2. ratsastaja (VRL-00000) - hevonen VH00-000-0000
  Sijanumero tulee olla jokaisen ratsukon edessä - EI KOSKE hylättyjä ratsukoita.
  • Jokainen ratsukko omalla rivillänsä!
  • Mikäli kilpailukutsussa on merkittynä hylättyjä ratsukoita, tulee hylätyt ratsukot olla merkittynä myös hakemuksessa omaan kenttäänsä.